ID : துரை00826

                     பிரிவு : குழுப்படம்

              நபர்கள்:  (இடது பக்கத்தில்) எம். துரைராஜ்,  எம். ஏ. இளஞ்செல்வன்,

                                       சுந்தராம்பாள் இளஞ்செல்வன்.

             நிகழ்ச்சி : எம். ஏ. இளஞ்செல்வன் குடும்பத்தினருடன் எம். துரைராஜ். 

                    திகதி :

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : எம். துரைராஜ்