ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

:

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

அன்பு00441

இலக்கிய  சந்திப்பு

(நிற்பவர்) சி. வடிவேலு;

(அமர்ந்திருப்பவர் -வலப்பக்கம் கடைசி) தெ. நவமணி

சுடரொளி கலை இலக்கிய குழுவின் சீருடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

1973

ஆவணப்படங்கள்

மு. அன்புச்செல்வன்