ID : சை.பீர்00167

                     பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்பு

                 நபர்கள்:  ஓவியர் லேனா, … ,  … , சை. பீர்முகம்மது, ஆதி குமணன்,

                                      ஓவியர் புகழேந்தி.

              நிகழ்ச்சி : தலைநகர் சென்டரல் மார்க்கெட்டில் நடைபெற்ற

                                      ஓவியர் புகழேந்தியின் ஓவியக்கண்காட்சி திறப்பு விழா.

                     திகதி : 1999

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது