ID : சை.பீர்00129

                     பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

                  நபர்கள்: (இடப்பக்கமிருந்து இரண்டாவது) ஆதி குமணன்,  ஜெயகாந்தன், சை. பீர்முகம்மது.

               நிகழ்ச்சி : மலேசிய நண்பன் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற

                                     இலக்கியச் சந்திப்புக் கூட்டம். மலேசிய நண்பன்

                                     நாளிதழ் பணியாளர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி.

                    திகதி : 2000

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது