ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

 

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

அன்பு00480

இலக்கிய சந்திப்பு

கு. தேவேந்திரன், அக்கினி, பத்மினி ராஜமாணிக்கம், தெரியவில்லை, தெரியவில்லை, ஜெயகாந்தன், தெரியவில்லை, சின்னராசு, ஓவியர் சந்துரு, பா. ராமு, மு. அன்புச்செல்வன்.

நண்பன் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இலக்கிய சந்திப்புக்கூட்டம்

ஆவணப்படங்கள்

மு. அன்புச்செல்வன்