ID : துரை00859

                     பிரிவு : கலந்துரையாடல்

               நபர்கள் : (வலது பக்கம் அமந்திருப்பவர்களில் 3வது) எம். துரைராஜ்

             நிகழ்ச்சி : மலேசியத்தமிழ் எழுத்தாளர் சங்க நிகழ்ச்சி

                    திகதி :

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : எம். துரைராஜ்