ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

நிகழ்ச்சி :

 

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

ஜீவா00187

தனிப்படம்

வலது பக்கத்தில் முதல் நபர் அரு. சு. ஜீவானந்தன்

பாத்தாங் பெர்ஜுந்தாய் மணிமன்ற நிகழ்ச்சிக்காக

தலைநகர் வந்திருந்த போது

1966

ஆவணப்படங்கள்

அரு. சு. ஜீவானந்தன்