ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

:

:

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

முரசு00395

குழுப்படம்

(வலது பக்கம் அமர்ந்திருப்பவர்) கா. இரா. இளஞ்செழியன்,

மு.சுப்பிரமணியம், பரமகுரு (தலைவர்), குணசேகரன்,

மு. வா. ஐயாதுரை, முரசு நெடுமாறன்

அகில மலாயா தமிழர் சங்கம், கிள்ளான் கிளை உறுப்பினர்கள்.

ஆவணப்படங்கள்

முரசு நெடுமாறன்