ID : சை.பீர்00130

                     பிரிவு : இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

                  நபர்கள்: (முதல் வரிசை) ஆதி இராஜகுமாரன்,  பெ. ராஜேந்திரன்

                                               (2வது வரிசை) எம். இராஜன்

                                               (3வது வரிசை)  (இடமிருந்து 2வது)  மு. அன்புச்செல்வன் 

             நிகழ்ச்சி : மலேசிய நண்பன் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இலக்கியச்

                                     சந்திப்புக் கூட்டம். மலேசிய நண்பன் நாளிதழ்

                                     பணியாளர்கள் பங்கேற்ற நிகழ்வு.

                    திகதி : 2000

                   வகை : ஆவணப்படங்கள்

        பங்களிப்பு : சை. பீர்முகம்மது