ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

சை.பீர்00123

இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

ஆதி குமணன், ஜெயகாந்தன்,  பெரியசாமி

மலேசிய நண்பன் அலுவலகத்தில் பணியாளர்களுடன் சந்திப்பு

2000

ஆவணப்படங்கள்

சை. பீர்முகம்மது