ID :

பிரிவு :

நபர்கள்:

:

நிகழ்ச்சி :

திகதி :

வகை :

பங்களிப்பு :

அன்பு00489

இலக்கிய சந்திப்புக் கூட்டம்

(இடப்பக்கம் மூன்றாவது) வடிவேலு, … ,

கோ. முனியாண்டி,  சை. பீர்முகம்மது .

சுடரொளி கலை இலக்கிய குழுவின் சீருடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி.

1- பிப்ரவரி 1973

ஆவணப்படங்கள்

மு. அன்புச்செல்வன்